AV

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE en DOMEINNAAM
Als u bij FLEXIE WEBDESIGN (onderdeel van WIJ DOEN HET) een website, domeinnaam en alle toebehoren aanvraagt, bent u huurder van dit domeinnaam, website, email-adressen enzovoort. WIJ DOEN HET blijft in alle opzichten eigenaar van dit domeinnaam, website, email-adressen enzovoort, tenzij anders overeengekomen per contract.


U bent zelf verantwoordelijk voor alle geleverde foto -en filmmateriaal en/of teksten.

Indien er sprake is van gekopieerde foto-en/of filmmateriaal, is WIJ DOEN HET op geen enkele manier aansprakelijk.


Indien u een domeinnaam, website, email-adressen enzovoort waarvan WIJ DOEN HET eigenaar is, in eigen bezit wenst, kan dit aangevraagd worden. De transactiekosten bedragen €250,00 excl. 21% B.T.W. per overname/domeinnaam.

Dit dient u aangetekend per post aan te vragen en te sturen naar:

FlexCredit BVBA t.a.v. Dries Debacker - Filip Williotstraat 9 - 2610 Berchem.


Bij overname is WIJ DOEN HET verplicht om alle gegevens door te spelen naar de nieuwe eigenaar en zal alle informatie, zoals inloggegeven etc. aan de nieuwe eigenaar bezorgd worden.

Overname(s) word(en) uitgevoerd na ontvangst betaling. Wij bevestigen dit per mail of per post.

FLEXIE WEBDESIGN als WIJ DOEN HET zal, na overdracht, geen enkele informatie, tekst, foto's e.d. wat op de website staat van de domeinna(a)m(en) bewaren. Deze zullen volledig gewist worden van onze server.


Alle correspondentie betreffende websites, emails e.d. gaan via FLEXIE WEBDESIGN (onderdeel van WIJ DOEN HET).

Voor geschillen zie boven onder "geschillen".

 

WIJ DOEN HET

ALGEMENE VOORWAARDENAl onze, op de website aangegeven prijzen, zijn incl. 21% B.T.W..

De prijzen zijn exclusief kosten ter plaatse voor bijvoorbeeld banden repareren/vervangen, onderhoud voertuig etc..


Reserveren voor het takelen van een voertuig kan op voorhand per telefoon of per mail, onder voorbehoud van onze planning.

De reservatie is alleen van kracht mits goedkeuring van beide partijen.

De reservatie wordt altijd d.m.v. een mail opgemaakt en opgestuurd, deze dient u te bevestigen en terug te sturen per mail. U ontvangt van ons een bevestiging dat de reservatie is ingepland.

U krijgt van ons telefoon op de afgesproken dag als de chauffeur onderweg is.

Voor het takelen wordt het voertuig samen met u gecontroleerd en wordt de kilometerstand en eventuele schade(s) genoteerd .


Bij annulering van een reservatie binnen 24 uur, of indien u niet meer ter plaatse bent bij een interventie voor E.H.B.A., wordt er een annulatievergoeding van €120,00 incl. 21% BTW. in rekening gebracht.

Indien wij uw gegevens niet of incompleet ontvangen van u bij een annulatie, zullen wij in elk opzicht aangifte doen bij de bevoegde instanties.

Tevens zullen wij al  uw gegevens opvragen via de bevoegde instanties en zullen alle kosten volledig op u verhaald worden.


Onze uitgevoerde diensten bij E.H.B.A. (Eerste Hulp Bij Autopech) alsook takelen, dienen direct ter plaatse afgerekend te worden via Bancontact/VISA/MasterCard.

Indien wij uw probleem niet ter plaatse kunnen oplossen, wordt er enkel een bedrag van € 80,00 aangerekend. Ongeacht welk tijdstip.

Voor bedrijven worden deze gefactureerd (betalingstermijn van 15 dagen factuurdatum tenzij anders vermeld).

 

Voor meer informatie betreffende de Algemene Voorwaarden of de volledige Algemene Voorwaarden,

kunt u bellen naar 03 345 66 42 keuze  1, of mailen naar arjen@wijdoenhet.be.

 

Verzekering:


Rylant & Co BVBA - Wilrijk

Indien uw auto getakeld wordt door onze takelwagen, is uw voertuig door WIJ DOEN HET verzekerd van het moment van ophalen tot afleveren door WIJ DOEN HET. Dit geldt niet voor een E.H.B.A. uitvoering ter plaatse.


Geschillen:


Voor geschillen direct of indirect voortvloeiend uit een overeenkomst gesloten onder vigeur van deze en de hieronder gegeven algemene voorwaarden, is met uitsluiting van andere instanties bevoegd de rechtbank van Koophandel van Antwerpen voor zover geschillen behoren tot de competentie van de rechtbank van Koophandel. Voor geschillen niet behorend tot de competentie van de rechtbank van Koophandel, is met uitsluiting van andere instanties bevoegd de rechterlijke instantie die voor dergelijke geschillen in de vestigingsplaats van verkoper bevoegd is.


Copyright  © All Rights Reserved 2019 WIJ DOEN HET